Byggassistenten Sjømark

Din samarbeidsparter til riktig byggkvalitet

Ta kontakt

Tjenester

Tilstandsrapport, skaderapport, verditakst og annen befaringsrapport.
Utfører alle typer takstrapporter som tilstandsrapport ved eierskifte/salg av hus og hytter, skadetakst, verditakst og annen befaringsrapporter.
Byggelånskontroll og oppfølging
Vi utfører byggelånskontroll i byggesaker der hvor låneinstitusjoner ønsker eller krever dette.
Prosjektering og dimensjonering av bygninger
Utføre prosjekteringsarbeider for boliger, leiligheter, tilbygg/påbygg og flermannsboliger.
Uavhengig kontroll
Fuktsikring av søknadspliktig våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger.
Byggeteknisk og bygningskyndig rådgiver
Uavhengig byggeteknisk byggesakskyndig ved skjønnsvurdering ved uklarheter mellom entreprenør, tiltakshaver eller andre instanser.
Tetthetskontroll av boliger
Tetthetskontroll av en bolig er en metode for å måle luftlekkasje gjennom en hele konstruksjon som vegger, tak og golv.
Termofotografering
Termofotografering av både nye og gamle boliger.
Overtagelsesforretning
Være en nøytral og uavhengig fagkyndig ved overtagelse av nye boliger og bygninger.

Ta gjerne kontakt

Nedenfor finner du kontaktinfoen min.

Magne Sjømark[email protected]99 24 47 32

Du kan også bruke skjemaet, så tar jeg kontakt!