Byggassistenten Sjømark

Din samarbeidsparter til riktig byggkvalitet

Ta kontakt

Tjenester

Byggeteknisk og bygningskyndig rådgiver, prosjektering og dimensjonering.
Uavhengig byggeteknisk byggesakskyndig. Prosjektering og dimensjonering av nye og eksisterende boliger/bygninger..
Energirådgiver, energiberegning og energimerking
Utfører energirådgivning, energiberegning og energimerking av de aller fleste bygninger
Uavhengig kontroll
Fuktsikring av søknadspliktig våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger.
Tetthetskontroll av boliger
Tetthetskontroll av en bolig er en metode for å måle luftlekkasje gjennom en hele konstruksjon som vegger, tak og golv.
Termofotografering
Termofotografering av både nye og gamle boliger.
Overtagelsesforretning
Være en nøytral og uavhengig fagkyndig ved overtagelse av nye boliger og bygninger.
Byggelånskontroll og oppfølging
Vi utfører byggelånskontroll i byggesaker der hvor låneinstitusjoner ønsker eller krever dette.
Tilstandsrapport, skaderapport, verditakst og annen befaringsrapport.
Utfører alle typer takstrapporter som tilstandsrapport ved eierskifte/salg av hus og hytter, skadetakst, verditakst og annen befaringsrapporter.

Ta gjerne kontakt

Nedenfor finner du kontaktinfoen min.

Magne Sjømark[email protected]99 24 47 32

Du kan også bruke skjemaet, så tar jeg kontakt!